Eşyalar Nasıl Paketlenir?


İnsanlar, taşınma problemiyle yaşamlarının her döneminde karşılaşırlar. Ailesinin mesleği sebebiyle çocukluk çağlarını bir yerden bir yere taşınarak geçiren insanların sayısı çoktur. Üniversite yılları; taşınma eyleminin sıklıkla gerçekleştirildiği başka bir dönemdir. Velhasıl, sebebi ne olursa olsun, taşınma faaliyeti; maliyetli ve emek isteyen bir eylemdir. Taşınma eyleminin büyük bir emek ve titizlik gerektirmesinden dolayı insanlar çözümü nakliyat şirketleriyle anlaşmakta bulurlar. Beşiktaş nakliyat şirketlerinden alınacak profesyonel destek sayesinde taşınma sırasında yaşanabilecek potansiyel aksiliklerin önüne geçilir. Taşınma eyleminde muvaffakiyetli olmak için bütün eşyaların sınıflandırılmasının ve paketlenmesinin düzgün bir şekilde yapılması gerekir. Taşınırken eşyaların nasıl paketlendiğini bilmek bu sebepten elzemdir.


Eşyaların Elenmesi

Taşınmaya karar veren insanların yapması gereken ilk şey, yeni taşınacakları eve hangi eşyaları götüreceklerine karar vermek olmalıdır. Bazı kişiler, yalnızca beyaz eşyaları ve mobilyaları götürürken, bazı insanlar geniş çaplı bir taşınma neticesinde irili ufaklı her eşyayı yanlarında taşırlar. Ancak, götürülecek eşyaların mütemadiyen bir elemeden geçirilmesi gereklidir. Örneğin, taşınacak dolabın içerisinde yer alan ve kişinin kullanmadığı kıyafetlerin veya kitapların fazla yük olmaması adına götürülmemesi gereklidir. Ev taşıyacak kişilerin, kullanmadıkları eşyaları başkalarına vermesi sağlıklı bir karar olacaktır. Taşınma eylemi sırasında mahiyet alınması gereken konulardan birisi, eşyaların ayıklanma sürecidir. Ancak, sırf götürmemek adına gerekli eşyalardan vazgeçilmesi, ileride nedametlere sebep olabilir.


Eşyaların Sınıflandırılması

Ev taşıyacak kişilerin eşyaların ayıklanmasından sonraki eylemi, kalan eşyaları sınıflandırmak olmalıdır. Yeni eve götürülmesi gerektiği düşünülen eşyalar, kullanım yerleri ve amaçları doğrultusunda sınıflandırılmalıdır. Bu sınıflandırma yapılırken eşyalar; mutfak eşyaları, kırılacaklar veya kıyafetler şeklinde kategorilere ayrılabilir. Eşyaların sınıflandırılmasında önemli olan, neyin nerede olduğunun bilinmesidir. Taşıma sırasında pratiklik kazanmak adına sınıflandırma yapmak elzemdir. Yeni evine taşınan kişilerin, bu sınıflandırma sayesinde kısa zamanda aradıklarına ulaşması söz konusu olacaktır. Mamafih; eşyaların sınıflandırılma işleminin mutlaka nakliyat şirketlerine haber verilmesi gereklidir. Kutuların üzerinde eşyaların niteliği mutlaka yazmalıdır. Aksi takdirde, kırılma ve hasar görme gibi durumlar söz konusu olabilir. Beşiktaş nakliyat şirketleriyle ihtilaflar yaşanma riski oluşabilir.Eşyaların Paketlenmesi

Sınıflandırma işleminin tamamlanmasının ardından eşyaların paketlenme sürecine geçilmelidir. Evini taşıyacak kişinin, hangi kolide hangi eşyanın yer aldığını bilmesinin ardından materyalleri düzgünce paketlemeye başlaması gereklidir. Paketleme süreci, taşınma öncesi son aşamadır. Bu işlem esnasında birçok malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Koli başta olmak üzere kağıt, bant, hurç, poşet gibi araç gereçler oldukça elzemdir. Paketleme işlemine geçmeden önce mutlaka bu malzemeler hazır edilmelidir. Kıyafetlerin paketlenmesi için farklı büyüklüklerdeki hurçlar ve gamboçlar kullanılmaktadır. Kıyafetler için bilhassa büyük poşetlerle paketleme işlemi yapılabilir. Mamafih; paketlerle poşetleme yapmadan önce elektrik süpürgesi yardımıyla poşetlerin havası alınarak yer açılabilir. Mutfak eşyalarının paketlenmesinde ise koli ve kağıtlar sıklıkla kullanılmaktadır.


Mobilya ve Beyaz Eşyaların Paketlenmesi

Televizyon dışındaki diğer beyaz eşyalar, bilhassa mobilyalar, Beşiktaş nakliyat firması tarafından paketlenmelidir. Ancak, öncesinde eşyaların zarar görme riskine karşı eşya sahiplerinin önlem alması gerekebilir. Bu yüzden, balonlu naylon sayesinde mobilya veya beyaz eşyalar sarılabilir. Ardından, nakliyat firmasının getirdiği paketleme malzemesiyle tekrar sarılmalıdır. Balonlu naylon; hem ucuz hem kolayca bulunabilen bir araçtır. Balonlu naylonla sarma, istenildiği takdirde Beşiktaş nakliyat firmasının çalışanları tarafından da gerçekleştirilebilir. Mamafih; televizyon için nalburdan strafor alınmalıdır. Straforun iki adet ve beş cm büyüklüğünde olmasına özen gösterilmelidir. Taşınma eyleminde sergüzeşt yaşamak istemeyen kişilerin, diğer eşyalara kıyasla daha hassas olan televizyon taşınmasında dikkatli olması gereklidir.