Nakliyat Firmaları Hangi Durumlarda Sorumluluktan Kurtulur?


Taşınma eyleminin sorunsuz olarak gerçekleşmesi için hem müşterinin hem de nakliyat firmasının sorumluluklarının farkında olması gerekir. Sürecin itidal içerisinde yürütülmesi ancak bu şekilde mümkündür. Her iki tarafın da oluşabilecek risklere karşı önlemlerini alması elzemdir. Bu bağlamda, Beşiktaş evden eve nakliyat firmalarının sorumluluklarını hem kendilerinin bilmesi hem de müşterilerine bildirmesi gereklidir. İyi bir Beşiktaş nakliyat firması, üzerine düşen sorumluluklardan kurtulmak için öncelikle kendisine ait görevleri en iyi şekilde yapmalıdır. Mamafih; nakliyat firmasının oluşabilecek durumlara karşı eşya sahibini doğru ve yazılı olarak bilgilendirmesi gereklidir. Aksi takdirde, kötü bir nakliyat süreciyle karşı karşıya kalınır ve zararlar oluşur.


Nakliyat Firmasının Sorumluluğunda Olmayan Durumlar

Eşyaların paketlenmesinin Beşiktaş nakliyat firması tarafından değil de eşya sahibi tarafından yapıldığı durumlarda, nakliyat firması eşyaların gördüğü zarardan sorumlu değildir. Mamafih; eşya sahibinin yaptığı yükleme ve boşaltma eylemlerinden nakliyat firması sorumlu olamaz. Mobilyaların, beyaz eşyaların ve diğer eşyaların ambalajlanma işlemlerinin ev sahibi tarafından yapılması durumu, nakliyat firmasının hasar amili olmadığı muhtelif durumlar arasında yer almaktadır. Nakliyat firmasının oluşabilecek hasara karşı göndereni uyardığı, eşyaların doğal yapısından dolayı hasara uğramaya elverişli olduğu, sigortalanmayan değerli eşyaların var olduğu ve canlı hayvan ve bitkinin taşındığı durumlarda nakliyat firması, oluşabilecek hasar veya zararlar karşı sorumlu olmayacaktır. Bu durumlar, müşterilere iletilmelidir.


Nakliyat Firması Eşyalara Zarar Verirse Ne Olur?

Beşiktaş nakliyat firmasının oluşan zararlardan sorumlu olduğu durumlar mütemadiyen vardır. Bu durumlarda, müşteri ve Beşiktaş nakliyat firması arasında intibak sağlanmalı, karşılıklı insiyatif alınmalıdır. Müşterinin, eşyalarının nakliyat firması tarafından zarar görmesi durumunda yasal hakları bulunmaktadır. Yapılan sözleşme neticesinde müşterinin zararı mutlaka karşılanır. Müşterinin zararını tespit etmek için zarar gören eşyalarının fotoğrafını çekmesi gereklidir. Hatta, eşyaların genel kontrolü yapılmadan nakliyat firmasına ödeme yapılmamalıdır. Müşterinin hasar gören eşyası için ne kadar ödeme alacağı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir. Bu kanuna göre, evini taşıtan kimselerin, özel çekme hakkı bulunmaktadır. Bu kanunda, ödeme miktarı, güncel olarak belirtilmektedir.Özel Çekme Hakkı Nedir?

Özel çekme hakkı; Beşiktaş evden eve nakliyat sektörü için hayati öneme sahiptir. Eşyanın zarar gördüğü veya hiçbir şekilde kullanılamayacak hale geldiği durumlarda tazmin edilecek kısım, bu hak üzerinden sınırlandırılmıştır. Gönderilen eşyanın tamamının hasarı veya zıyaı durumunda, tazmin edilecek miktar, gönderinin her bir kilogramına denk gelen ağırlığına karşılık 8,33 özel çekme hakkıyla sınırlandırılmıştır. Özel çekme hakkı; eşyaların taşınması amacıyla Beşiktaş nakliyat firmasına teslim edildiği tarihteki veya iki tarafın karar verdiği başka bir tarihteki, Merkez Bankası tarafından belirlenen değeri doğrultusunda Türk lirasına çevrilmektedir. Bu kural, uluslararası taşımacılıkta, Special Drawing Rights olarak geçmektedir. Aynı şekilde, yurt içi taşımacılığa geçmiştir.


Evden Eve Nakliyat Ciddi Bir Sektördür!

Evden eve nakliyat hizmeti almak isteyen kişilerin neredeyse tamamı, Beşiktaş nakliyat firmalarıyla sözleşme yapmaktadırlar. Evden eve nakliyat, ciddi bir iştir. Velhasıl, kişinin elinde eşyalarını, nakliyat firmasına emanet ettiğine dair bir sözleşme yer almalıdır. Ayrıca, taşınma işlemi devam ederken, taşımayı yapacak kamyonun fotoğrafını çekmek mantıklı olabilir. Özellikle, aracın plaka bilgisinin edinilmesi, oluşabilecek zararlara karşı müşterinin elini kuvvetlendirecektir. Müşterinin, firmayla anlaştığı şartları, sms ile paylaşması, ileride yaşanabilecek ihtilafların çözülmesi adına doğru bir hamle olacaktır. Günümüzde, birçok firma, iletişim bilgilerini araçlarının üzerine yazmaktadır. Müşterilerin maddi anlamda zarar görmemesi ve müteşekkir olmaları adına bu işi ciddiye almaları gereklidir.